Výuka hry na violu

Výuka hry na violu, využití v lidové, folkové i klasické hudbě, hra ve violovém (altovém), basovém i tenorovém klíči, vytváření doprovodů k písním + zpěv, možnost zahrát si s kapelou různé žánry.