Projevuje se Vaše dítě hudebně? Rádo zpívá? Chtěli byste si Vy sami zkusit zahrát na nějaký hudební nástroj?

Nabízíme Vám sebe řízené hudební lekce hry na hudební nástroje nebo společně strávený čas se svými dětmi, kdy se sami zapojíte do hudebního dění, nebo můžete být přítomni při jednotlivých lekcích a pozorovat, jak dítě zvládá svůj hudební rozvoj.

  • Zažijte své vlastní učení z vnitřní motivace, kdy se učíte každou lekci, co zajímá Vás, Vaše dítě. Lze si také vyzkoušet netradiční hudební nástroje a propojování v hudbě. Můžete se učit na více hudebních nástrojů zároveň, cena je vždy stejná.
  • Lekce jsou vždy individuální, dle vývoje toho, kdo se učí. Vybíráte si obsah lekce i délku lekce.
  • Mnoho hudebních nástrojů, hudebních stylů a dalších možností hudebního rozvoje, to vše na jednom místě.
  • Nabízíme také přípravu na talentové a jiné zkoušky na SŠ, či VŠ, konzervatoře.
  • Výhody učení se z vnitřní motivace:
  • Uvědomění vlastního hudebního rozvoje, překvapení, jak v krátkém čase se dá naučit tak mnoho.
  • Radost z vlastního pokroku.
  • Lekce probíhají osobní formou nebo online.